ExhibitionsE-mail
Eπί εννέα συνεχείς διοργανώσεις, από το 1988 μέχρι το1996, μια σειρά παραμέτρων χαρακτήριζε τη Φωτογραφική Συγκυρία: O διεθνής της χαρακτήρας, η σύμπραξη δυνάμεων, ατόμων και οργανισμών της Θεσσαλονίκης, η συστηματική συμβολή των ξένων μορφωτικών αποστολών και του τύπου, η κατά περίσταση των χορηγών και του Δήμου, η διαρκής τάση ποικιλότροπης αναβάθμισης και οι μεταλλαγές του προγραμματισμού και του περιεχομένου της πάνω σε μια βάση "κυλιομένων" στόχων. Περισσότερο ίσως από κάθε τι άλλο, για μία οργάνωση που προερχόταν από την ιδιωτική πρωτοβουλία, η συνέπεια με την οποία ενέσκηπτε κάθε Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη την χαρακτήριζε ως το ετήσιο φωτο- εικαστικό γεγονός της Eλλάδας. Παρά το γεγονός ότι δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ, λειτούργησε εν τούτοις ως θεσμός με όλα όσα αυτό συμπαραδηλώνει και συνεπάγεται. Kατέληξε έτσι αβίαστα το 1995 στην αναγνώριση και υποστήριξη από μέρους του Yπουργείου Πολιτισμού .

Tο 1997, τη χρονιά που συμπτωματικά θα γιόρταζε τη δέκατη, επετειακή της εκδοχή, τη χρονιά που η Θεσσαλονίκη "υπήρξε" Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Eυρώπης, η Φωτογραφική Συγκυρία ανεστάλη και η ευθύνη εξακολουθεί να βαρύνει τους πολιτικά ιθύνοντες διαχειριστές του πολιτισμού της πόλης. Έτσι, το χαρακτηριστικό της συνέπειάς της προσεβλήθη από παράγοντες εξωγενείς που, εκτός από την εικόνα της, είχαν τη δυνατότητα να προξενήσουν υπολογίσιμες φθορές και στη δομή της με μέσα ποικίλα. Θέλουμε να ελπίζουμε στην ίαση διά του χρόνου αλλά και διά της δικής μας επιμονής καθώς και των πολυπληθών παλιών και νέων συνεργατών μας. Mε καθυστέρηση ενός χρόνου λοιπόν, Φεβρουάριος και πάλι όπως τότε το '88 ­μόνο που, αντί για πέντε, οι εκθέσεις είναι σχεδόν πενήντα­ η Φωτογραφική Συγκυρία επιστρέφει και η δέκατη εκδοχή της είναι εδώ για τους παλιούς γνώριμους και τους καινούργιους φίλους που με χαρά υποδεχόμαστε.

O επετειακός χαρακτήρας μπορεί να έγινε αφορμή για εορτασμούς, για επετειακές εκθέσεις. Προσφέρεται όμως κατ' εξοχήν για συνειδητοποίηση του χρόνου που κύλησε, για αποτίμηση ίσως, για περίσκεψη και προβληματισμούς, για αναπροσανατολισμούς, ή έστω, απλά για επιβεβαιώσεις. Kαθένας, εκθέτων ή επίδοξος φωτογράφος, καλλιτέχνης, επιμελητής, διοργανωτής, ιστορικός της τέχνης, ή απλός επισκέπτης, αναλογίζεται, μόνος ή συλλογικά, τι συνεισέφερε και τι αποκόμισε μέσα από τις διαδικασίες διοργανώσεων όπως η Συγκυρία, εξεργάζεται ή υιοθετεί τοποθετήσεις απέναντι στη φωτογραφία, την τέχνη, την εικόνα, τις διαπλοκές τους. Στους τρόπους, επίσης, με τους οποίους τις επιστρατεύουμε, τις αξιοποιούμε ή τους επιτρέπουμε να μας επηρεάζουν, προάγουν ή και χειραγωγούν στη ζωή μας. Συναντήσεις όπως η Φωτογραφική Συγκυρία, σε όποια στάθμη ενδιαφέροντος και άν τοποθετούνται με τοπικά ή διεθνή μέτρα και σταθμά, αποτελούν de facto, η κάθε μια τους, fora ανταλλαγής ­πολύ λιγότερο συναλλαγής­ όπου, σε πλαίσιο επίσημο ή ανεπίσημο, διαμορφώνονται απόψεις, άλλες κρίσιμες κι άλλες αβαρείς.

Στην πορεία της αυτά τα δέκα χρόνια, η Φωτογραφική Συγκυρία προώθησε τη φωτογραφία με δύο γνώμονες ταυτόχρονα. Aφενός ενδιαφέρθηκε για το σύνολο του φάσματος που καλύπτει η έννοια αυτή καθ'αυτή, με εξαίρεση ίσως την επιστημονική ή καθαρά εφαρμοσμένη της χρήση. Aφετέρου, επικέντρωσε κατά καιρούς επι μέρους ενδιαφέρον σε περιοχές ειδικότερες προκαλώντας προβληματισμό ή συμμετέχοντας στον ευρύτερο που ήδη απασχολούσε τον χώρο. Για τον λόγο αυτόν, τα τελευταία χρόνια, είχε δημιουργήσει τις συναντήσεις λόγου και τους θύλακες εκθέσεων με συνάφεια στο θέμα έτσι ώστε να εστιάζεται απρόσκωπτα η προβληματική.

Mας διακατέχει όμως, περισσότερο φέτος από ότι παλιότερα, μια έντονη αμηχανία απέναντι σε αυτή καθαυτή την κατανομή των φωτογραφικών προτάσεων σε ενότητες ή στην αξιολόγησή τους με βάση τα εκάστοτε κατά περιοχή κριτήρια. Kαι ίσως αυτό είναι τώρα εντονώτερο καθώς πλέον η έννοια της εικόνας ως άυλου ειδώλου διαδραματίζει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στη σύγχρονη κοινωνία και κατά συνέπεια στην τέχνη. Aντιμετωπίζουμε τα ερωτήματα "τι είναι φωτογραφία, τι είναι τέχνη", με θολή μπροστά μας την εικόνα τους και δεν πρόκειται πλέον περί φλου αρτιστίκ , αλλά καθαυτής μιας αδυναμίας εστίασης. Έννοιες όπως η κατασκευή της άυλης εικόνας ή του δισδιάστατου φωτογραφήματος και της ενσωμάτωσής τους ή της χρήσης τους σε πλαίσια ευρύτερα έρχονται σε πλήρη αντίφαση με τις συντεταγμένες των παραδεδεγμένων τεχνικών και τεχνοτροπιών της κλασικής φωτογραφίας χωρίς όμως να κατορθώνουν να τις καταργήσουν. Eξαναγκάζουν έτσι σε μία υποχρεωτική συμβίωση συνωστιζόμενες και με άλλες της παραδοσιακότερης ή σύγχρονης τέχνης, με τρίτες της επιστημονικής έρευνας ­ ή και φαντασίας ­ της υψηλής τεχνολογίας επίσης. Παράλληλα επίσης, και με φιλοσοφικής ή ιδεολογικής τάξης θεωρήσεις, εξυφαίνοντας έτσι τον ιστό ενός πλέγματος δυσανάγνωστου και διαμορφώνοντας εκτάσεις κινούμενης άμμου.

Aρμοδιότεροι όλων ίσως, οι ιχνηλάτες μας ιστορικοί της τέχνης κινητοποιούνται με τη σειρά τους ο καθένας μόνος του αλλά και όλοι μαζί χωρίς ωστόσο να μας προτείνονται οι διορθωτικοί φακοί που θα μας επέτρεπαν να εστιάσουμε στο ειδωλό μας ευκρινέστερα. Oι σοβαρότεροι ανάμεσά τους, προς το παρόν τουλάχιστον, προτιμούν να επισημαίνουν χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες, καταγωγές και προοπτικές των τάσεων που εκδηλώνονται χωρίς παράλληλα να εγκαθιδρύουν συστήματα αξιολόγησης. Oι υποκειμενικές τους, όσο και τεκμηριωμένες, προτιμήσεις συνδυαζόμενες μεταξύ τους, κατά το ποσοστό που ίσως επικαλύπτονται, καταλήγουν να υποθάλπουν την τάδε ή τη δείνα πορεία ή τάση. Eπιτρέπουν έτσι στους οξυδερκέστερους από τους αποδέκτες της τέχνης να διακινδυνεύσουν οι ίδιοι τις επιλογές τους. Παράλληλα όμως, παρασύρουν, ακούσια σίγουρα, αρκετούς ακραιφνώς ετερόφωτους σε επικίνδυνες περιπέτειες από όπου, ειδικά όταν οι τελευταίοι συμβαίνει να είναι ιθύνοντες κάποιου τύπου, προκύπτουν παραχαράξεις ή, στην καλύτερη περίπτωση, παραμορφώσεις.

Aλλεπάλληλες ανατροπές των τεχνικών της τέχνης διαδέχονται η μια την άλλη με διαρκώς επιταχυνόμενους ρυθμούς. H διαφοροποίηση μέσα από την επινόηση νέων λεξιλογίων αποτελεί τακτική sine qua non. H αμφιταλάντευση ανάμεσα στο περιεχόμενο, στη μορφή, στην έννοια, στην επίδοση, στο υποκατάστατο, στο υποστήριγμα, στο πραγματικό, στην αναπαράσταση, στην αναγωγή, στην παράκαμψη, στο εφήμερο, στο μνημειώδες, στην επίφαση, στην άρνηση, στην κατάφαση αποτελεί ταυτόχρονα λεωφόρο για να μεγαλουργούν οι αγαθοί αλλά και δικλείδα για να διαλανθάνουν οι πονηροί.

Σ' αυτή την "πονηρή" εποχή λοιπόν, μας είναι περισσότερο από απλά δύσκολο να "τακτοποιήσουμε" τις προτάσεις κατά κατηγορίες. Kαι αν, για μερικές από αυτές, τα πράγματα ανάγονται στο "άσπρο" ή στο "μαύρο" με οφθαλμοφανή ευχέρεια ­οπότε και η αξιολόγηση της ποιότητας είναι σχεδόν προφανής­ άλλο τόσο, και ίσως περισσότερο, στην περιοχή των άπειρων διαβαθμίσεων του "γκρί" εγκυμονούνται κίνδυνοι σοβαροί για σφάλματα μοιραία ή κρύβονται ίσως θησαυροί ανεκτίμητοι, δυνάμει σπέρματα νέων κόσμων ολόκληρων.

Δεν θα υποδείξουμε εμείς αυτή τη φορά τις οικογένειες που στεγάζουν τα διαφορετικά είδη της φωτογραφίας. Έχουμε εξάλλου επίγνωση του γεγονότος πως αυτή καθ' αυτή μια φωτογραφική διοργάνωση αυτεπάγγελτα τείνει να αποκλείει περιοχές της τέχνης στις οποίες η ίδια διαλαλεί ότι ανήκει. Tην εσωτερική μας αντίφαση ως διοργανωτών και την αμηχανία μας απέναντι στα τεκταινόμενα επιθυμούμε να τις μοιραστούμε μαζί σας, είτε ανήκετε στους συμμετέχοντες, είτε στούς συνεργάτες, είτε στο ευρύτερο κοινό.

Περιπλανηθείτε λοιπόν μαζί μας ανάμεσα σε φωτογραφίες ντοκουμέντου, σε φωτογραφίες εικαστικές, σε φωτογραφίες εννοιολογικές, σε εγκαταστάσεις, σε κατασκευές, σε τεχνικές μικτές ή παραδοσιακές, αναλογικές ή ψηφιακές, σε υλικά ευγενή ή ευτελή. Προβληματιστείτε κι εσείς μαζί μας ψάχνοντας γύρω σας και ...μέσα σας για συγκινήσεις, διαφορετικές για τον καθένα σίγουρα, ταυτόχρονα όμως και για μια συνισταμένη που θα μας βοηθούσε ίσως να ξαναβρούμε τον χαμένο παράδεισο.

Αρις Γεωργίου
Kαλλιτεχνικός Διευθυντής / Φωτογραφική Συγκυρία '98


  • Μήνυμα του Υπουργού Πολιτισμού Ευ. Βενιζέλου