Με τη συνεργασία
British Council
Goethe-Institut Thessaloniki
Institut Français de Thessalonique
Instituto Italiano di Cultura, Salonico
Centro Cultural Hispano - Heleno de Salonica "Federico Garcia Lorca"
Institut für Auslandsbesiehungen, Stuttgart
Canadian Embassy
The Royal Netherlands Embassy
Embassy of Spain
American Consulate General, Thessaloniki
Moscow House of Photography
CEDEFOP
Χορηγοί
Με την υποστήριξη


Χορηγοί Επικοινωνίας