01    ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Xρήστος Kαλός (GR) Μεταλλική Πόλη     


Σε μια καπιταλιστική εποχή, όπου οι αποφάσεις για τα σημαντικότερα θέματα του πλανήτη παίρνονται από τις οικονομικά ισχυρότερες χώρες μέσα σε κλίμα δυναμικών αντιδράσεων, οι συνέπειες αυτής της κατάστασης γίνονται πλέον αισθητές. Γεγονότα όπως η σύνοδος κορυφής ηγετών της Ε.Ε. (Ελληνική Προεδρία) δεν περνούν απαρατήρητα παρά την τόσο συμπυκνωμένη, από πληροφορία, καθημερινότητα. Ο τρόπος προσέγγισης του θέματος έχει σαν πρόθεση να υπαινιχθεί τους υπόγειους φόβους μιας εποχής που τείνει συνεχώς να δοκιμάζει τα όρια της.

 

17/2 - 06/3 
Γκαλερί ESP / Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα Τηλ. 2310.541148

Επόμενη »